Sporten en studeren in Amerika. Neem contact met ons op voor meer informatie: info@globalsportandstudy.nl
In tien jaar tijd bijna twee keer zo veel vrouwen op voetbal

In tien jaar tijd bijna twee keer zo veel vrouwen op voetbal

Bron: http://www.mulierinstituut.nl

Groei vrouwenvoetbal even logisch als uniek

Het aantal vrouwelijke leden bij de KNVB is in de afgelopen tien jaar met ruim 65.000 toegenomen tot bijna 150.000 leden. De voetbalbond had daarmee de grootste vrouwelijke aanwas van alle sportbonden. Bij de hockeybond werden in dezelfde periode wel meer meisjes lid. Hardlopen, fitness en yoga zijn in wekelijkse deelname onder vrouwen groter en groeiden tussen 2005 en 2015 ook sneller dan voetbal.

Dat concludeert het Mulier Instituut dat de kwantitatieve ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in Nederland in kaart bracht. Voetbal is in Nederland nog steeds vooral een mannensport. Ruim één miljoen jongens en mannen is in 2017 lid van voetbalbond KNVB, en dat is meer dan de rest van de top-10 (exclusief vissen) bij elkaar opgeteld.

Hoewel de 150.000 vrouwen die voetballen minder opvallen, groeit het meisjes- en vrouwenvoetbal over de hele linie: in alle leeftijdscategorieën, op de verenigingen en op de straten en pleintjes. De groei is de afgelopen jaren even logisch als uniek. Meer vrouwen sporten in Nederland en ook de populairste Nederlandse teamsport voetbal groeit nog steeds. Zowel in lidmaatschappen als in beoefening. Het is dan ook logisch dat het vrouwenvoetbal eveneens een snelle ontwikkeling doormaakt. Voetbal hoort in alle gevallen bij de koplopers van de groei. In absolute zin zag geen enkele sportbond de afgelopen jaren zoveel meisjes en vrouwen komen als de KNVB.

Kengetallen meisjes- en vrouwenvoetbal in Nederland (2005-2015)

  • De KNVB is de vijfde sportbond onder meisjes en vrouwen met 146.500 leden in 2016.
  • Tussen 2005 en 2015 groeiden de ledentallen van hockey (onder meisjes) en rugby (procentueel) sneller dan voetbal.
  • Voetbal is de elfde sport onder meisjes en vrouwen (12-65 jaar).
  • Ongeveer 2 procent van hen voetbalt wekelijks, vergelijkbaar met hockey en volleybal.
  • Individuele sporten als hardlopen, fitness en yoga zijn in wekelijkse deelname onder vrouwen groter en groeiden tussen 2005 en 2015 ook sneller dan voetbal.

Leave a Reply